3 typy zamestnancov, ktorých by ste mali ihneď vyhodiť

Tento príspevok vznikol ako reakcia na to, že sa v mojej praxi veľmi často stretávam s týmto javom a nie každý si...

Čo robí dobrého poslucháča

Tento príspevok  je voľným prekladom článku z Harvard Business Review doplnený o moje komentáre. Použitý zdroj: HBR, Jack Zenger, Joseph Folkman: What...