3 typy zamestnancov, ktorých by ste mali ihneď vyhodiť

Tento príspevok vznikol ako reakcia na to, že sa v mojej praxi veľmi často stretávam s týmto javom a nie každý si môže prečítať pôvodný článok v angličtine (Jayson Demers: 3 Employees You Should Fire Immediately).  Resp. mnohí ani netušia, že tu majú hľadať príčiny problémov. Veľmi často za chronickými problémami v tíme je niektorý z týchto typov zamestnancov.  Je to takmer stávka na istotu.

Mnoho manažérov má tendenciu dávať ešte ďalšie šance aj potom, ako identifikovali toxického kolegu. Scenár je takmer vždy taký istý. Takýto zamestnanec nakoniec odchádza, len sa predĺžila agónia, odchádzajúci zamestnanec pritvrdí vo svojich prejavoch, alebo sa „prepne“ do vydierača a  manažér vyplytval ešte viac času a  energie.

 

Jayson Demers: 3 typy zamestnancov, ktorých by ste mali ihneď vyhodiť

Niektorí zamestnanci nestoja za to, aby ste do nich investovali čas a energiu. Ak to aj urobíte, cena za to je vysoká, oveľa vyššia ako možné zisky. Máte v tíme niekoho tohto typu? Drama queen, obeť, nonkomformista?

Váš čas ako manažéra, alebo vlastníka firmy je limitovaný. Potrebujete zamestnávať schopných ľudí, pretože nie je žiaden spôsob ako všetko zvládnuť sám. Aj keď vaša firma beží ako dobre namazaný stroj, vždy sa nájde niekto kto vám spôsobuje viac stresu ako ostatní. Nemusíte si to ani uvedomovať, ale títo požierači času ubližujú vášmu businessu tým, že ťahajú vašu pozornosť od toho, čo je pre vás skutočne dôležité.

Tieto tri typy zamestnancov by ste mali odstrániť z vášho tímu tak rýchlo ako je to len možné.

  1. DRAMA QUEEN

Ak nemáte v tíme drama queen, považujte sa za šťastlivca. Nachádzajú sa takmer v každej skupine ľudí, pretože potrebujú publikum. Radi vyhrocujú situácie, ukazujú prstom na problémy a potom sa z pozadia pozerajú na oheň, ktorý založili.  Napríklad sa môžete často dostávať do situácií, kedy musíte riešiť konflikty medzi zamestnancami a keď trochu pátrate kde to vzniklo, zistite, že je za tým stále ten istý človek. Často je to typu… čo kto o kom povedal, alebo, že niekoho práca nie je docenená a mala by byť, alebo že niekto niečo urobil zle, alebo neurobil čo mal… Problémom je, že tento človek, alebo problémy ním vyvolané, neustále vyžadujú vašu pozornosť ako rozhodcu, zmierovateľa, riešiteľa problémov.

Drama queen spôsobuje oveľa väčšie škody ako len to, že oberá o čas a znižuje produktivitu. Často títo zamestnanci rozohrávajú zákulisné reči (rozhodne nie pozitívne) a svojim postojom nakazia ostatných. Špeciálne v prípadoch, ak drama queen má pozornosť vedenia spoločnosti, alebo senior manažmentu, spôsobuje všeobecné rozladenie (až znechutenie), ktoré vedie k väčším problémom v organizácii.

Manažovanie drama queen je veľmi chúlostivá záležitosť vzhľadom na to, že veľa z toho čo robia je sociálneho charakteru.

     2. OBEŤ

Jedna z veľkých výziev pri riadení ľudí je, ako narábať s niekým, kto sa rád hrá na obeť. Títo ľudia sa vyhýbajú zodpovednosti za ich vlastné aktivity a namiesto toho hľadajú vinníka, ktorý môže za to, že sa niečo nedalo, nepodarilo, nestihlo. Stále sa vyhovárajú a ich neustále sťažovanie ovplyvňuje aj ich kolegov, ktorí sa začnú správať podobne keď vidia, že niekto iný sa takto správa  a je to tolerované.

Ešte ťažšie je to v prípadoch, keď často ostávajú  doma kvôli chorobe. Z času na čas sa stane, že niekto využije chorobu ako zámienku sa niečomu vyhnúť. Problém je, že sa ťažko dokazuje, či niekto je naozaj chorý, alebo len zneužíva systém.

Najdôležitejšie je pozerať sa na to, ako niekoho správanie ovplyvňuje business ako taký a celý tím. Treba byť veľmi pozorný k tomu, čo takéto správanie spôsobuje v naladení tímu. Napr. ostatných zamestnancov môže hnevať, že sa musia stále prispôsobovať, alebo preberať na seba úlohy niekoho iného.

Je potrebné dôsledne robiť záznamy o všetkých incidentoch a vzniknutých problémoch a tiež dostatočne sa venovať ostatným zamestnancom. Zároveň je potrebné jasne komunikovať, aké budú konzekvencie pri opakovanom neplnení úloh.

   3. NONKOMFORMISTA

Títo rebeli bez príčiny radi porušujú pravidlá, od najjednoduchších, až po skutočne dôležité. Ak máte zavedený dress code, ktorý zakazuje tričká s nápismi, takýto človek bude nosiť tričko s nápisom. Ak máte zavedené určité pracovné postupy, budú ich obchádzať a robiť to po svojom.  Niektoré pracovné prostredie má viac pravidiel ako iné,  všade  sa však  nájdu nejaké pravidlá a zásady, ktoré je potrebné dodržiavať, aby sa predišlo problémom, alebo dodržiavali určité štandardy. Títo ľudia majú z princípu potrebu vyhraňovať sa voči pravidlám, neustále s nimi bojovať, nakoľko pravidlá považujú za kontrolu, ktorá je v rozpore s ich nastavením.

U tohto typu neplatí úplne veta z úvodu – „vyhodiť okamžite“. Zvážte, či existuje spôsob, akým s nimi dokážete pracovať. Mnohí rebeli sú len veľmi nezávislé osobnosti a vyznačujú sa snahou chodiť nevychodenými cestami a objavovať tak nové príležitosti. Ak je to tento prípad, môžu vám pomôcť posúvať sa vpred.

Niekedy však je  „rebel mentalita“  viac o tom, že chcú dosiahnuť, aby sa veci diali podľa ich pravidiel. Sú to ľudia, ktorí „všetko vedia“, všetkému rozumejú  a odmietajú počúvať inštrukcie od niekoho iného. Najhoršie je, ak sa sami pasujú za lídra a snažia sa prikazovať ostatným. Ak to trvá dlhšie, toto toxické správanie môže spôsobiť odchod vašich najlepších ľudí.

Bez ohľadu na to, či tento nezávislý prístup je prínosom pre vašu organizáciu, alebo nie, v každom prípade si vyžiada nejakú daň na morálke ostatných zamestnancov. Keď ostatní vidia, že niekto môže napádať zaužívané postupy, alebo ich ignorovať, môžu mať aj ostatní tendenciu robiť to isté. Postupy a pravidlá, ktoré sú vo firme zavedené majú zvyčajne nejaký dôvod. Dress code, pracovná doba, projektové postupy a pod.. predstavujú nejaký firemný štandard. Ak sa ukáže ako nevyhovujúci, je potrebné ho zmeniť, v opačnom prípade by zavedené štandardy mali platiť pre všetkých.

 

Záver

Jedna z najťažších manažérskych úloh je vytvoriť takú pracovnú klímu, ktorá podporuje motiváciu a výkonnosť zamestnancov. Tieto typy zamestnancov nielen znižujú produktivitu vás aj ostatných, ale zároveň pôsobia deštruktívne na motiváciu ako takú a niekedy aj na motiváciu vôbec ráno prísť do práce.

Comments are closed.