Život v zmene

Názov Život v zmene Rozvíjané kompetencie Change management zručnosti
Odporúčaný rozsah 0.5-1 deň Forma Workshop, teambulding
Počet účastníkov 12
Interaktívny 0.5 až 1 dňový program o tom, ako viesť a úspešne riadiť zmeny v pracovnom živote.

70%  zmien v organizáciách končí neúspechom. Hlavnou príčinou je ľudský aspekt zmeny. Najčastejšími príčinami neúspechu sú nedostatočná komunikácia, neakceptovanie zmeny zamestnancami, rezistencia voči zmenám, nedostatočný pocit naliehavosti niečo zmeniť, nejasné zadefinovanie,  čo sa má zmenou dosiahnuť, nedostatočná podpora zo strany vedenia a iné.

Program je postavený na teórii Johna Kottera a inšpirovaný 8 krokmi manažérskej poviedky Náš ľadovec sa roztápa. Príbeh kolónie tučniakov prenesieme na životy ľudí v tíme, hráme spolu hru s figúrkami tučniakov a modelom ľadovca.

 

Počas programu plynulo prechádzame procesom zmeny v ôsmych krokoch:

·         Vytvorenie naliehavosti

·         Vytvorenie koalície pre zmenu (atribúty úspešného tímu zmeny)

·         Vytvorenie motivujúcej vízie zmeny a stratégie

·         Komunikácia a získanie porozumenia a akceptácie

·         Zapojenie ostatných a manažovanie rezistencie

·         Dosiahnutie malých víťazstiev

·         Nepoľavenie v snahe, udržanie dynamiky zmeny a odstraňovanie bariér

·         Ukotvenie zmeny v kultúre

Tento program je možné realizovať ako tímový workshop, teambuldingový program pre tím zmeny/projektový tím, alebo ako skrátený program pre manažérov a lídrov zmien na zoznámenie sa s procesom a princípmi úspešnej zmeny.

 

Comments are closed.