Change Academy

Cesta z bodu A do bodu B nie je nikdy priamočiara.

Metód môže byť milión a potom ešte nejaké. Ale princípov je málo. Ten, kto pochopí princípy, môže úspešne zvoliť svoje vlastné metódy. Ten, kto skúša metódy ignorujúc princípy, bude mať zaručene problémy. Povedal Raplph Waldo Emerson a my s ním súhlasíme.

 

Change Academy je intenzívny výcvikový program pre ľudí so základnými skúsenosťami v riadení zmien, ktorí chcú obohatiť a rozšíriť svoj repertoár prístupov k zmene,  spoznať a osvojiť si rôzne prístupy pre rôzne situácie v zmene tak, aby metódy a nástroje slúžili vaším cieľom a nie naopak. 

Je to príležitosť integrovať svoje skúseností cez reflexiu a zdieľanie v skupine seniorných a skúsených lídrov, manažérov, vlastníkov zmien a expertov.

 

Change Academy rozvojový program

  • Modulárny komplexný program ako zmeny riadiť, facilitovať a úspešne doručovať z pozície lídra, manažéra, vlastníka či facilitátora zmeny.
  • Sada princípov, nástrojov a techník overené dlhoročnými skúsenosťami, ktoré vám dajú výbavu na cestu zmenou.
  • Prístupov k riadeniu zmeny a ľudskej stránky zmien je viac, známe sú Kotterov 8-krokový model alebo ADKAR Change Management procesný rámec. Do Change Academy sme vybrali tie nástroje a techniky, ktoré sa nám osvedčili počas našej spolu viac ako 50 ročnej praxe v rôznych organizáciách.
  • Účastníci si osvoja metodiku riadenia zmeny a získajú kľúčové zručnosti potrebné pre úspešné naštartovanie zmeny, prácu s tímom a doručenie výsledkov.

 

Modul 1: 3 dni – Od zámeru k výsledku – základné kroky riadenia zmien, princípy a prístupy k zmenám.

Modul 2: 2 dni – Budovanie zmenového tímu – práca s tímom, roly pri riadení zmien, naštartovanie koalície.

Modul 3: 2 dni – Komunikácia a riešenie ťažkých situácii v zmene, ako riešiť konflikty a pracovať s rezistenciou

Modul 4: 2 dni – Change Leadership – Rola lídrov, rozvoj organizácie

 

Časový rozsah: 4-6 mesiacov

Počet účastníkov: 10-12 ľudí

Počet lektorov: 2

Forma: kombinácia živých stretnutí, práca na vlastnej zmene, samo-štúdium, skupinový koučing

Podpora počas zmeny: 2 hodiny/ účastník

Cena:  Vyžiadajte si nezáväznú konzultáciu

Po úspešnom absolvovaní programu budete:

  1. Pripravení aplikovať princípy a nástroje vedenia zmien na interné zmenové aktivity.
  2. Schopní doručovať zmeny ako facilitátor  a preniesť know-how do organizácie.
  3. Vedieť vytvoriť prostredie, v ktorom ľudia preberajú zodpovednosť a vlastníctvo za jednotlivé aktivity v zmene.

O nás

Zmena je komplexná vec. Avšak pre úspech zmeny je potrebné zmenu rozmeniť na drobné a zjednodušiť do zrozumiteľnej a uchopiteľnej podoby.

To je úloha lídrov a vlastníkov zmien.

Naša úloha je vás v tom podporiť, previesť jednotlivými krokmi a pomôcť uvoľniť tlak zo zmeny.

Janka Bernaťáková   – Realizuje tréningy a workshopy na podporu zmien, poskytuje poradenstvo v procese prípravy a realizácie zmeny pre vlastníkov zmien a tímy zmeny. Viac o Janke

Diana Rusnáková – Pôsobí ako konzultant a Change Manager v organizáciách so zameraním na Lean a Agilné organizácie. Viac o Diane

Spojili sme sily a prinášame to najlepšie z nás.