Ponuka pre firmy

 

Koncept KORU ACADEMIA zastrešuje vzdelávacie a rozvojové aktivity určené ako firmám tak aj jednotlivcom.

Hlavným zameraním našich služieb je podpora manažérov, vlastníkov firiem a vedúcich tímov pri vytváraní motivujúceho a produktívneho pracovného prostredia.

Pre potreby firiem a organizácií realizujeme tréningy a poradenstvo pre riadenie zmien (change management podľa J.Kottera).

 

Úspešný manažér v dnešnej dobe potrebuje byť mimoriadne všestranný. Rozumieť oblasti, ktorú riadi. Riešiť strategické aj operatívne otázky. Inovovať. Riadiť zmeny. Napĺňať očakávania klientov, majiteľov a akcionárov. Viesť, motivovať a rozvíjať svoj tím.

 

Naše služby sú primárne zamerané na poslednú časť „viesť, motivovať a rozvíjať svoj tím“, cez rozvoj manažérskych zručností potrebných pre vytváranie pracovného prostredia, ktoré podporuje angažovanosť ľudí a ich motiváciu podávať vysoký pracovný výkon.

Mnoho výskumov a štúdii odhalilo priamu súvislosť medzi pracovnou klímou a výkonnosťou organizácie. V našej práci vo veľkej miere vychádzame so zistení 30 ročného výskumu Gallup Institute a ich odporúčaní, ktorými sa dnes riadia firmy po celom svete s cieľom mať vysoko motivovaných a výkonných zamestnancov. Tieto poznatky kombinujeme s praktickými skúsenosťami z vlastnej manažérskej a poradenskej praxe.

 

Našim poslaním je pomáhať objavovať a otvárať priestor pre rozvoj ľudského potenciálu.