Typológia osobnosti pre pracovné prostredie

„Kto som ja, kto si Ty“

Je neuveriteľné koľko dobrých nápadov je denne zahodených kvôli neschopnosti zvládať vzájomné vzťahy. 

J.Kotter

 

V rozvojových tréningoch  „Kto som ja, kto si Ty“ sa zameriavam na osobnostný rozvoj jednotlivca, manažéra či člena tímu cez spoznanie seba a ľudí okolo.

Každý človek má svoju jedinečnú kvalitu,  hodnotu,  ktorú môže priniesť do spolupráce, ale zároveň každý má aj určité „slepé“ miesta,  ktoré potrebuje poznať a rozvíjať.

Pokiaľ  vieme niečo o sebe, sme schopní  lepšie predvídať a zvládať situácie, ktoré sú pre nás ťažké a problematické.  Sme viac proaktívni ako reaktívni.  Uvedomujeme si a oceňujeme odlišnosti medzi ľuďmi.

Schopnosť produktívne pracovať s rôznorodosťou ľudí významne prispieva k zlepšeniu spolupráce, k zvýšeniu výkonnosti, odbúrava  neefektivitu, zlepšuje komunikáciu a eliminuje zbytočné nedorozumenia.

 

Cieľová skupina

Všetci,  ktorí chcú vytvárať a/alebo spoluvytvárať motivujúce pracovné prostredie a plne využívať potenciál ľudí.

Obsah tréningu

Poznaj sám seba, poznaj svojich ľudí. Prirodzené typové  odlišností medzi ľuďmi  a  ich prejavy v pracovnom aj osobnom kontakte. Praktické precvičenie  na vybraných pracovných témach  (výber  oblastí  na precvičenie určuje objednávateľ).

Účastníci sa naučia rozpoznávať a v praxi aplikovať

  • silné stránky jednotlivých osobnostných typov a ich prínos do tímu
  • typy a ich správanie a konanie v  konfliktných situáciách, typické zdroje nedorozumení, preferovaný spôsob komunikácie, prístup k tímovej práci,  spôsob narábania s časom,  prístup k zmenám a pod.
  • temperamenty a manažérske štýly
  • rozvojové potreby jednotlivých osobnostných typov

Rozsah tréningu

Tréning je koncipovaný ako „skladačka“ z viacerých modulov. Obsah a rozsah tréningu je upravovaný na mieru, podľa potrieb zadávateľa.

V  prípade záujmu o stretnutie alebo viac informácií ma prosím kontaktujte na telefónnom čísle alebo e-maili uvedenom v Kontaktoch.

 

O mne: 

_DSC4602FMám 15-ročnú manažérsku prax. Pôsobila som na mnohých úrovniach riadenia. Riadila som tímy s počtom od 11 do 200 ľudí, v celej škále rôznorodosti (pobočková sieť, centrála, špecialisti, projektové tímy). Mám skúsenosti s líniovým, maticovým aj projektovým riadením. Popri svojej práci som pôsobila ako interný lektor a change facilitátor.
Aktuálne pôsobím ako lektor a konzultant pre manažérske a personálne poradenstvo. Vo svojej práci sa venujem témam a oblastiam, ktoré považujem za kľúčové pre vytváranie motivujúcej a produktívnej pracovnej klímy. V mojej manažérskej práci sa mi darilo dlhodobo spájať dosahovanie požadovaných cieľov s vytváraním motivujúceho prostredia, čo potvrdzovali aj výsledky rôznych meraní kvality manažérskej práce.
Ako lektor a konzultant posúvam svoje skúseností ďalej a pomáham manažérom, majiteľom firiem a lídrom zmien dosahovať ich ciele.
Väčšiu časť svojich profesijných skúseností som získala v rámci tzv. korporátneho sveta. Posledné roky som svoj záber rozšírila o malé a stredné podniky a neziskový sektor.