Som change facilitátor, mentor a lektor pre témy zmeny. Podporujem ľudí, tímy, organizácie v procese zmeny a pomáham uvoľniť tlak zo zmeny. Realizujem tréningy a workshopy na podporu zmien, poskytujem poradenstvo v procese prípravy a realizácie zmeny pre vlastníkov zmien a tímy zmeny.

Pôsobím aj ako tímový a systemický kouč. Ako tímový kouč pomáham vytvárať prostredie pre spoluprácu, podporu a spoločný rast a ako systemický kouč som tu pre riešenie skrytých súvislostí a situácii, keď sa problém opakuje napriek veľkej snahe s tým pohnúť.

Tú správnu cestu treba vždy znovu a znovu objaviť, pre daný cieľ a kontext. Aby nástroje a metodiky slúžili vášmu cieľu a nie naopak. Prinášam rokmi preverené know-how, skúseností z desiatok realizovaných zmien, nadhľad a veľké nasadenie pre vec.

Som tu aj pre rozvoj leadership zručností pre Nový svet, najmä prepájanie a spájanie ľudí v spolupracujúcich sieťach. Som spoluzakladateľka a tvorca Be{e}long community & network, platformy založenej na sile vzájomnej výmeny, podpory a spolupráce, www.beelong.sk. V Be{e}longu sa realizujem ako change facilitátor zmenových iniciatív, tvorca platformy pre prepájanie a spájanie a tvorca synergií cez objavovanie potenciálu, rozvoj talentov a vytváranie príležitostí pre spoluprácu.

Mám dlhoročné skúseností s vedením ľudí a zmien v rôznych oblastiach. 20 rokov som pôsobila v dynamickom a progresívnom prostredí Tatra banky a mám 6 rokov skúseností v manažérskom a zmenovom poradenstve v rôznych oblastiach, v komerčnej sfére aj v neziskovom sektore.

Som nadšený šíriteľ princípov vedenia zmeny so zapojením ľudí a organizačných prístupov, ktoré podporujú vytváranie prostredia, v ktorom ľudia radi pracujú a dávajú to najlepšie zo seba.

Pracujem so skupinami (facilitátor, lektor) a s jednotlivcami (poradca, kouč a mentor).

Teší má práca s ľuďmi a metódy, ktorými sa ľudia učia niečo nové a zažívajú radosť z vlastnej zmeny a spoločného úspechu.

 

Hlavné zameranie
Change management a Change leadership, Vytváranie motivujúcej a produktívnej pracovnej klímy, Personálne a manažérske poradenstvo, Rozvoj potenciálu a tvorba spolupracujúcich sietí, Typológia osobnosti pre manažérov a pracovné tímy