Od rezistencie k úspešnej zmene

Názov Od rezistencie k úspešnej zmene Rozvíjané kompetencie Change management zručnosti, vedenie ľudí
Odporúčaný rozsah 1 deň Forma Tréning, workshop
Počet účastníkov 12
Interaktívny 1-dňový program zameraný na efektívne zvládanie a eliminovanie zdrojov rezistencie voči zmene.

Ľudia nemajú radi zmeny, aj keby to mali byť zmeny k lepšiemu. To čo poznajú poskytuje určitý pocit bezpečia a istoty, bez ohľadu na to, ako nepríjemný je súčasný stav a ako sľubné sú efekty zmeny.

90% príčin rezistencie voči zmene leží v emocionálnej úrovni a len 10% sú racionálne výhrady. Napriek tomu typickým  prístupom k zmene je opakovať racionálne argumenty. Pre úspech zmeny je teda dôležité identifikovať zdroje rezistencie na racionálnej aj emocionálnej úrovni a pochopiť ako prebieha proces zmeny v oboch úrovniach.

Účastníci sa naučia:

  • Porozumieť rezistencii na racionálnej, emocionálnej úrovni a na úrovni dôvery
  • Efektívne a neefektívne prístupy k manažovaniu rezistencie
  • Analyzovať skutočné príčiny rezistencie (koreňové príčiny, 5WHY)
  • Identifikovať príčiny rezistencie na individuálnej úrovni a systémové bariéry
  • Pracovať s rôznymi postojmi k zmene – oddaní/nadšení, vyčkávajúci, neutrálni, aktívne a pasívne rezistentní
  • Voliť efektívny prístup k rezistentným aktérom – „Žltí kanáriky“, „Nie-nie“, „sabotéri“
  • Voliť efektívne prístupy pre eliminovanie zdrojov rezistencie

Tento program je určený manažérom, lídrom a vlastníkom zmien a komukoľvek, kto potrebuje získať ostatných pre svoje zámery (produktoví vlastníci, segmentoví manažéri, špecialisti ap..).

Program je možné realizovať aj ako sériu krátkych workshopov pre tímy zmeny a projektové tímy na identifikovanie rezistencie a bariér v danej fáze projektu zmeny.